Chương trình Song Ngữ trong Y Tế Cộng Đồng

View this service in English

Bệnh Viện Weiss cung ứng những dịch vụ hoàn hảo trong Chương Trình Y-Tế Cộng Đồng đáp ứng nhu cầu bệnh nhân Việt Nam phải được chăm sóc, và chửa trị theo phương cách thích hợp văn hóa Việt.

Xin mời Quý vị theo dõi nhiều cố gắng đa dạng của Bệnh Viện Weiss đang hướng về Cộng Đồng người Việt như sau:

Tuyển dụng nhiều Bác Sĩ người Việt

  • Bác Sĩ Phương Trần – Nội Khoa
  • Bác Sĩ Tân Dương – Nội Khoa
  • Bác Sĩ Suzanne Phạm  Nội Khoa

Chương Trình Song Ngữ cho Bệnh nhân Việt Nam

Tại Weìss, chúng tôi nhận ra rằng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe cần phải nhạy cảm văn hóa Việt. Đó là lý do chúng tôi đã phát triển Chương Trình Song Ngữ Y Tế cho bệnh nhân Việt Nam. Mục đích chúng tôi là cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe bằng tiếng Việt, thích hợp với văn hóa và tôn trọng lịch sử của quý vị.

Chúng tôi nói tiếng Việt với Quý Vị. Contact Us.